Autoalarmid

Üha enam keskklassi masinaid ning suurem osa luksussõidukitest on tänapäeval varustatud originaalalarmiga. See, kui autol on keskluku juhtimiseks originaalpult, ei tähenda veel tingimata, et autol oleks alarmseade.

Signalisatsioonseade ehk signa, mis reaalselt Teie autot ka kaitseb, peab lisaks uste, luukide ja süüteahelale olema varustatud ka mahuanduriga (suurel osal originaalalarmidest puudub), mis detekteerib liikumise auto salongis ning aktiveerib sireeni. Väga oluline on, et auto ust võõrkehaga avades (autovargad kasutavad keskluku avamiseks metallsulamist titaanvõtit)  ei tuleks alarm valvest maha (enamik originaalalarme tuleb).

Auto ärandamise seisukohalt on suur roll läbimõeldud alarmi paigaldusel - mida ebastandartsem paigaldus, seda keerulisem on kogenud autovargal see läbi pureda.
Kõik standartsed lahendused on juba oma olemuselt ebaturvalised, kuna nad on paigaldatud tuhandetele sõidukitele täpselt ühtemoodi. Praktika on näidanud, et skeemid ning vahendid originaalseadmete elimineerimiseks jõuavad ajapikku professionaalse autoärandaja varustusse.

Kui Teie autol on nõuetele vastav tehasealarm olemas, paigaldage lisaks vähemalt lisaimmobilaiser, elektroonika mitteusaldamise puhul aga näiteks käigukangilukk.

Juhul kui alarm puudub või ei täida ülalnimetatud kriteeriume, on tark tegu investeerida korralikku autoalarmi, mis vähendab oluliselt politseistatistikaks saamise riski.

Töötava originaal keskluku puldi olemasolul (soovitavalt 2 pulti, sest uus originaalpult maksab palju - uurige eelnevalt autoesindusest!) on mõistlik valida alarm, mis töötab tehasepuldist.

Alati saab paigaldada ka lisapuldiga alarmi, siin on oma eelis  kahepoolse sidega alarmidel, mille pult hakkab häire korral kisa tegema ja vibreerima - hea võimalus pätid teolt tabada!